HEMEN FİYAT TEKLİFLERİ ALMAYA BAŞLAYIN!

Kullanıcı Sözleşmesi

1) Sözleşmenin Tarafları ve Genel Hükümler

Bu sözleşme, Abdurrahman Gazi mahallesi Kemaliye sokak No:8 Sultanbeyli/İSTANBUL adresinde bulunan internet platformu nakliyattalebi.com ile site hizmetlerinden yararlanmak amacıyla kayıt işlemi gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişilerin üye kayıt aşamasında kabul ettikleri kuralları içerir. Kullanıcılar siteye üye oldukları andan itibaren bu sözleşme içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

Kullanıcılar siteye üye oldukları andan itibaren bu sözleşmeyi okuduklarını,anladıklarını  ve kabul ettiklerini peşinen taahüt etmiş olurlar.

2) Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Sözleşmenin konusu, nakliyattalebi.com’da sunulan hizmetler ile kullanıcıların sahip oldukları hak ve sorumluluklarının tespit edilmesidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise; site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak; nakliyattalebi.com tarafından site’de yapılmış olan hertürlü uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin nakliyattalebi.com tarafından site’de açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

3) Nakliyattalebi.com Üyelik ve Kullanım Şartları

Nakliyattalebi.com üzerinden ihale başlatma yetkisi site yöneticileri ve kullanıcı sözleşmesini kabul ederek üye olan kişilerde bulunmaktadır.

Sisteme üye olmak için reşit olmak, sistem üzerinden yasaklanmamış olmak ve sistem tarafından istenilen bilgilerin eksiksiz doldurmak gerekmektedir. Bu hususları karşılamayan kişiler sisteme üye olamaz ve ihale başlatamazlar. Reşit olmayan kişilerin bu kurala rağmen yapmış oldukları işlemlerin hukuken bir geçerliliği olmayacaktır. Kullanıcılar nakliyattalebi.com üzerinden gerçekleştirdileri işlemler ile iş bu sözleşmeyi ve yürürlükte olan ilgili tüm kanunları kabul etmiş sayılır. Ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı sözleşme şartlarına uymamasından kaynaklanan herhangi bir sorunda nakliyattalebi.com’u sorumlu tutamaz ve herhangi bir tazminat talep edemez.

Kullanıcılar üye kayıt formundaki tüm bilgileri eksiksiz ve doğru gireceğini beyan eder. Eksik ya da yanlış verilen bilgiler doğrultusunda oluşabilecek tüm sorunlardan kullanıcı sorumludur.

Kullanıcılar nakliyattalebi.com sistemine üye olurken ve sistemi kullanırken kullanıcı adı ve şifre gibi özel bilgileri başkalarıyla paylaşmayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcılar bu bilgilerin güvenliğinden ve gizli tutulmasından bizzat kendileri sorumludur. Bu bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmasından ya da üçünkü kişilerce çalınmasından kaynaklanan sorunlardan bizzat kullanıcıların kendileri sorumludur. Bu bilgilerin paylaşılması, çalınması vb. durumlarda oluşabilecek herhangi bir zararda nakliyattalebi.com sorumlu değildir.

Kullanıcı diğer kullanıcılar ya da nakliyattalebi.com ile iletişim kurarken Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve ahlak kurallarına uygun davranacağını; hakaret, iftira, tehtit, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, ideolojik ya da siyasi propaganda yapmayacağını, diğer kullanıcıları ve ziyaretçileri rahatsız edici davranışlardan uzak duracağını, kişi ve kurumları lekeleyici söylem ve eylemlerden kaçınacağını ve nakliyattalebi.com’un sunduğu hizmetlerin aksamasına sebep olacak davranışlardan uzak duracağını aksi taktirde oluşabilecek tüm zararlardan bizzat kendisi sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

Nakliyattalebi.com herhangi bir kullanıcının üyeliğini herhangi bir zamanda durdurma hakkına sahiptir. Kullanıcılar yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya nakliyattalebi.com ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğinde üyeliği sona erdirilecektir.

Nakliyattalebi.com, kullanıcıların işbu sözleşme kurallarına uymaması halinde, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek kullanıcının nakliyattalebi.com üyeliğini iptal edebilir ve kullanıcının sistem üzerinden aldığı ya da alacağı tüm hizmetleri dondurabilir ya da kalıcı olarak iptal edebilir.

Kullanıcılar bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin iptal edilmesi ve nakliyattalebi.com kullanıcılığının iptal edilmesi halinde nakliyattalebi.com’dan herhangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4) Kullanıcıların İhale Başlatmaları

Kullanıcıların ihale başlatmaları için öncelikle sisteme giriş yapmaları ve Teklif al bölümündeki bilgileri eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.Kullanıcılar kayıt olurken girmiş oldukları bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan ederler. Aksi taktirde oluşabilecek herhangi bir sorundan bizzat kullanıcıların kendileri sorumludur.

Kullanıcılar başlatmış oldukları ihalelere gelen tekliflerden birini onaylamış olmaları durumunda, ihale tutarı olan taşıma ücretini aynen kabul ettikleri anlamına gelmektedir.

Kullanıcılar onaylanmamış taşıma ihalelerini istedikleri zaman nakliyattalebi.com adresinde kendi kullanıcı panelleri üzerinden herhangi bir sebep belirtmeksizin iptal edebilirler.

Nakliyattalebi.com kullanıcılardan almış oldukları hizmetler dolayısıyla herhangi bir ücret talep etmemektedir.

5) İhalelerin İptali Hakkında

Kullanıcılar başlattıkları ihaleleri henhangi bir sonuca vardırmadıkları taktirde herhangi bir zamanda iptal edebilirler. Nakliyattalebi.com kullanıcıların vermiş oldukları bilgilerin eksik ya da yanlış olduğunu tespit ettiği taktirde herhangi bir sebep göstermeden ihaleleri iptal etme hakkına sahiptir.

6) Taşıma İşlemlerinin Gerçekleşmesi

Nakliyattalebi.com herhangi bir taşıma işlemi yapmamaktadır.  Nakliyattalebi.com site üzerinden almış olduğu taşıma işlerini Türkiye’nin farklı bölgelerinde yerleşik olan taşıma firmalarına alt yükleyici olarak delege eder. Nakliyattalebi.com ‘un vermiş olduğu hizmet kullanıcılar ile nakliye firmalarının nitelikleri belirlenmiş bir yük üzerine, anlaşılmış bir fiyata taşınmasına aracılık etmektir. Nakliye firmalarının sisteme kayıt olabilmeleri ve iş alabilmeleri için nakliyattalebi.com’un istediği şartları karşılamaları gerekmektedir. Nakliyattalebi.com kullanıcılarının mağdur olmamaları için nakliye firmalarını özenle seçmektedir.

Nakliyattalebi.com eşyaların sökülmesi, taşınması, yerleştirilmesi aşamalarında oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir. Eşyaların taşınması vb. durumlarda oluşabilecek hasarlardan taşımayı gerçekleştiren firma sorumludur. Kullanıcılar taşınmanın daha güvenli yapılabilmesi için prim ödeyerek sigorta yaptırabilirler. Sigorta yapılmasını isteyen kullanıcıların ihale oluştururken detaylar kısmına bu isteklerini belirtmeleri gerekmektedir.

7) Nakliyattalebi.com’a İlişkin Sınırlı Sorumluluk Yasal Uyarısı

Nakliyattalebi.com sitesinin kullanımından kaynaklanan tüm riskler kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Nakliyattalebi.com web sitesinin kesintisiz hizmet vereceğini, yazılım hatası içermeyeceğini garanti etmemektedir.

Nakliyattalebi.com yayınladığı bilgilerin hatasız olacağını ve her zaman güncel tutulacağı konusunda bir garanti vermemektedir.

8) Sistem Kesintisi Nedeniyle Hizmetilerin Aksaması

Sistemde beklenmeyen bir kesinti olması halinde devam eden ihalalelerde oluşacak geçici aksamaların ihalenin sıhhatine zarar vermeyeceği konusunda taraflar anlaşmışlardır. Kesinti giderildikten sonra ihaleler kaldıkları yerden devam ederler. Kullanıcılar bu tür nedenlerle nakliyattalebi.com’dan hiç bir hak talep edemezler.

Nakliyattalebi.com web sitesinin ve sistemlerinin sürekli ve kesintisiz ulaşılabilir olduğunu garanti etmez.

9) Markalar ve Telif Hakları

Nakliyattalebi.com logoları ve tasarımları saklıdır. Sistemde gözüken bütün markalar kendi sahiplerinin mülküdür ve onların sorumluluğundadır.

İsim hakkı marka haklarını hiçe sayacak şekilde kullanılamaz.

Nakliyattalebi.com web sitesinde bulunan görseller ve metinler hiç bir şekilde basılı ve elektronik ortamda izinsiz kullanılamaz. Nakliyattalebi.com telif haklarını saklı tutmaktadır.

10) Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep olarak kabul edilecek durumların varlığı halinde, Nakliyattalebi.com, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesinden veya ifa edilmemesinden dolayı sorumlu tutulamayacaktır. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve nakliyattalebi.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

11) Geçerli Kanun

Bu kullanıcı sözleşmesi ve web sitesini kullanmanızdan kaynaklanan tüm sorunların çözümünde Türk hukuku uygulanmakta olup İstanbul mahkemeleri yetkili olacaktır.

12) Tebligatlar

Kullanıcıların nakliyattalebi.com’a üye olurken bildirdikleri adres bu sözleşmeyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için geçerli adres olacaktır.

Taraflar adres değişikliğini 3 iş günü içerisinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri taktirde geçerli adreslerinin eski adresleri olduğunu ve yapılan bildirimlerin kendilerine yapılmış olduğunu kabul ve beyan eder.

Aksi belirtilmediği sürece tarafların yapacakları bildirimler elektronik ortamda olacak ve tarafların elektronik posta adresleri geçerli adres sayılacaktır.

13) Verilerin Korunması

Nakliyattalebi.com verilerinizin korunmasına son derece önem verir.

Kullanıcı başlatmış olduğu ihaleye gelen tekliflerden birini onaylaması halinde ad, soyad, telefon numarası ve adres bilgileri teklifi veren firma ile paylaşılır. Hiç bir teklifi onaylamamış olan kullanıcıların taşınma gününe 24 saat kalması halinde bilgileri en düşük teklifi veren nakliye firması ile paylaşılır.

14) Harici Linkler

Nakliyattalebi.com web sitesi üzerinden üçüncü şahıslarca işletilen web sitelerine link çıkışları olabilir ve bu web sitelerinden de diğer sitelere link çıkışı yapılmış olabilir. Kontrollerin sıkça yapılmasına rağmen, nakliyattalebi.com; harici linklerin içerikleri konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

15) Genel

Nakliyattalebi.com bu sözleşmede yazılanlara bağlı kalmamak kaydıyla işini etkileyen koşullardaki değişikler, teknolojik değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlardaki değişiklikler ve nakliyattalebi.com’un sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı, kendi insiyatifine bağlı olarak herhangi bir zamanda; bu sözleşmenin maddelerini ve şartlarını revize etmek , sunduğu hizmetlerin içeriğini ve kapsamını değiştirmek, sunduğu hizmetleri ücretli hale getirmek, teklif kurallarında değişiklik yapmak vb. haklarına sahiptir.

Nakliyattalebi.com istediği tarihte sunduğu hizmetleri sona erdirebilir.

İşbu sözleşme, tarafların üzerinde anlaşmaları ile kullanıcıların “Nakliyat talebi – Üye Kayıt Formu” nu doldurarak nakliyattalebi.com’a üyelik başvurusu yapması üzerine ve nakliyattalebi.com’un başvuruyu onayladığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.

3 Adımda Taşıma İşlemini Gerçekleştir!
1.
Nereden - Nereye
Nereye taşınacağınıza karar verdiniz mi? Eğer verdiyseniz tek yapmanız gereken iyi bir nakliyat firması seçmek olacaktır.
2.
İlan Ver !
Firmaları tek tek aramak istemiyorsunuz değil mi? O halde hemen bir teklif oluşturun ve kurumsal firmalardan gelen teklifleri değerlendirin.
3.
Teklifini Seç
Son olarak yapmanız gereken tek şey taşınmanız için size teklif veren kurumsal firmalardan birini seçmektir. İşte bu kadar basit.
Mutlu Müşterilerimiz
 • ABDULLAH K.
  İSTANBUL - İSTANBUL
  Eşyam az olduğu için uygun fiyat arıyordum. Nakliyattalebi.coma rastladım. İhale başlattım ve teklifler geldi. Aralarında yüksek fiyatlar da vardı ama İzcioğlu Nakliyatın fiyatı gayet uygundu. Fiyata göre çok iyi bir iş çıkardılar. Hiç sorun yaşamadım kendilerine teşekkür ederim.
 • AYŞEGÜL T.
  DENİZLİ - TEKİRDAĞ
  Eşyam 1 yıllık ve yeniydi. Türksoy nakliyat ekibi hepsini söküp güzelce paketledi kendilerine güler yüzlü hizmetleri ve hasarsız taşıdıkları için çok teşekkürler.
 • AYŞEGÜL T.
  DİYARBAKIR - BURSA
  Eşyam oldukça fazla ve yeniydi. İzcioğlu nakliyat ekibi hepsini söküp paketledi ve bursada kurulumunu gerçekleştirdi. kendilerine teşekkür ederim. Tavsiye ediyorum.
 • MEHMET G.
  İSTANBUL - İSTANBUL
  nakliyattalebi.coma ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim. İzcioğlu nakliyat ile evimi ümraniyeden tuzlaya taşıdım. Kendileri ilk aşamadan itibaren her şeye çok olumlu yaklaştı. Taşınma günü ve saatinde adresteydiler. Tüm eşyalarımı söküp paketlediler ve gittiğimiz evde kurup yerleştirdiler. Bir dediğimi ikiletmediler. Kendilerine çok teşekkür ederim.
 • HASAN E.
  İSTANBUL - İSTANBUL
  Öncelikle nakliyattalebi.com çalışanlarına ilgive alakaları için çok teşekkür ederim. Açmış olduğum ihaleye bir çok firmadan teklif geldi en uygun olan Türksoy Nakliyatı onayladım. İlk görüşmemizden itibaren çok olumlu bir süreç başladı. Taşınma günü belirledik ve taşınma günü araç ve ekip söylendiği saatte kapımdaydı. Tüm eşyalarımızı güzelce söküp ambalajladılar. Yeni evimizde aynı şekilde kurup yerleştirdiler. Çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ediyorum.